מסלולי שירותי מחשוב גמישים
מסלול שירות מותאם בשבילך, Your Way

סיט-קום מציעה מגוון מסלולים לשיתוף פעולה שמאפשרים פתרון מותאם אישית.

מסלול חופשי
מסלול המתקיים לפי קריאות שירות מזדמנות ללא התחייבות תקופתית והחיוב
מתבצע לפי שעת טכנאי PC או טכנאי רשת.
במסלול זה ישנה אפשרות לשירות Help Desk ולשירות טכנאי מומחה.

מסלול בנק שעות
מסלול רכישת מספר שעות טכנאי במחיר מופחת משמעותית.
במסלול זה ישנה אפשרות לשירות Help Desk ולשירות טכנאי מומחה.

מסלול ריטיינר
מסלול במחיר חודשי קבוע לפי מספר תחנות עבודה, שרתים ומדפסות.
מסלול זה מאפשר תחזוקה שוטפת ופעילות יזומה על ידי טכנאי מומחה.

מסלול אישי
מסלול מיקור חוץ על ידי טכנאי מומחה המוצמד ללקוח לפרוייקט מוגדר או לתקופה מסוימת.
במסלול זה יעמוד לרשות הלקוח טכנאי בודד או צוות טכנאים במידת הצורך.
החיוב במחיר מופחת לפי שעת טכנאי או לפי פרוייקט מוגדר.